'); })();
  editor

  宗教門戶網:東岳大帝《回生寶訓》

  分類欄目:道教典籍

  條評論

  天地無私,神明鑒察。不為享祭而降福,不為失禮而降禍。凡人有勢不可使盡,有福不可享盡,貧窮不可欺盡。此三者,乃天運循環,周而復始。故一日行善,福雖未至,禍自遠矣。一日行惡,禍雖未至,福自遠矣。行善之人

  天地無私,神明鑒察。不為享祭而降福,不為失禮而降禍。凡人有勢不可使盡,有福不可享盡,貧窮不可欺盡 。

  此三者,乃天運循環,周而復始。故一日行善,福雖未至,禍自遠矣。一日行惡,禍雖未至,福自遠矣。行善之人,如春園之草,不見其長,日有所增;作惡之人,如磨刀之石,不見其損,日有所虧。損人利己,切宜戒之。

  一毫之善,與人方便;一毫之惡,勸人莫做。衣食隨緣,自然快樂。

  算什么命,問什么卜,欺人是禍,饒人是福,天網恢恢,報應自速,諦聽吾言,神人監服。

  關鍵字:
  內容標簽:

  如果本站的內容資源對您有所幫助
  掃碼威信公眾號
  獻給世界,你的真心,以致來世,以致未來
  獻給世界,你的真心,以致來世,以致未來

江苏7位数最新开奖结果